Portal BHP dla Profesjonalistów - aktualności, akty prawne, porady 21 Wrzesień 2017 r. RSS
Facebook Twitter Google Plus

Analiza wypadków - model zdarzeń wypadkowych

Data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Analiza wypadków nie powinna ograniczać się do badania pojedynczych wypadków, tak jak to się zazwyczaj dzieje w wielu firmach.

Bardzo ważnym jest, aby zagadnienie przeanalizować w szerszym aspekcie. W tym celu należy określić liczbę wypadków przy pracy w ostatnim dziesięcioleciu (oczywiście może być brany pod uwagę krótszy okres), z uwzględnieniem wypadków ciężkich, zbiorowych i śmiertelnych. Następnie określa się wskaźniki częstości i ciężkości wypadków.

Kolejnym krokiem jest określenie umiejscowienia urazu i rodzaju urazu. W analizie bierze się pod uwagę czynności, podczas których doszło do urazu, wiek poszkodowanych, staż pracy (ogółem) i staż pracy w firmie, porę dnia, w której doszło do wypadku, miejsce wypadku oraz zawód poszkodowanego.

Modele zdarzeń wypadkowych przedstawiają sekwencje zdarzeń lub wzajemne powiązania pośrednich przyczyn wypadków prowadzących do urazu lub utraty zdrowia. Celem tworzenia modelu wypadku jest zrozumienie, jak i dlaczego wypadki się zdarzają.

Model wypadku powinien umożliwić:

 • opisanie zdarzenia wypadkowego,
 • zidentyfikowanie przyczyn pośrednich wypadku,
 • określenie powiązań pomiędzy przyczynami,
 • zaprojektowanie działań profilaktycznych,
 • umiejscowienie tych działań we wszystkich fazach wypadku,
 • powiązanie z elementami ryzyka zawodowego.

Stosowanie modeli w badaniu wypadków pomaga zespołom powypadkowym w:

 • tworzeniu świadomego obrazu faz wypadku,
 • zadawaniu właściwych pytań i ustalaniu informacji, które należy zebrać oraz sprawdzeniu, czy zebrano właściwe informacje,
 • oszacowaniu zebranych danych,
 • ustalaniu kierunków dalszych badań w celu znalezienia głębszych przyczyn,
 • analizowaniu relacji pomiędzy poszczególnymi informacjami,
 • identyfikowaniu i ustalaniu właściwych działań profilaktycznych,
 • komunikowaniu się między poszczególnymi członkami zespołu w celu ustalenia płaszczyzny odniesienia w badaniu wypadku.

Do najczęściej spotykanych metod badania wypadku przy pracy należą:

 • metoda TOL, która skupia się na rozpoznaniu przyczyn technicznych (T), organizacyjnych (O) i ludzkich (L) i jest szczególnie wskazana przy badaniu prostych, lekkich wypadków oraz do wstępnej identyfikacji przyczyn w wypadkach bardziej złożonych,
 • metoda analizy bezpieczeństwa pracy jest szczegółową analizą poszczególnych czynności poprzedzających wydarzenie i wykonywanych w jego trakcie w powiązaniu z analizą ryzyka. Jest również wskazana do badania wypadków lekkich i jako wstęp do analizy drzewa przyczyn,
 • metoda „4 x dlaczego” polega na dochodzeniu przyczyn przez zadawanie pytań,
 • metoda analizy awarii i ich skutków odnosi się głównie do awarii maszyn, urządzeń, instalacji i ma na celu ustalenie przyczyn technicznych,
 • metoda analizy odchyleń szuka przyczyn poprzez analizowanie możliwych odchyleń od normy (technicznych, organizacyjnych i ludzkich).
Komentarze (0) dodaj komentarz
Zaloguj się aby dodać komentarz lub edytować istniejący. Jeśli nie masz jeszcze konta możesz je założyć tutaj